Rodzaje instalacji elektrycznej

Rodzaje instalacji elektrycznej

Instalacja elektryczna jest jednym z najważniejszych aspektów naszych domów i miejsc pracy. Przez ostatnie stulecie była nieodzowną częścią naszego codziennego życia. Według danych Banku Światowego około 80% światowej populacji ma dostęp do elektryczności. Jednak nie zawsze tak było. Ludzie często borykali się z dostępem do światła elektrycznego, co z kolei miało wiele reperkusji w ich życiu. Dzięki Thomasowi Edisonowi i Nikoli Tesli mamy teraz zrównoważone i bezpieczne systemy elektryczne.  

Domowe i przemysłowe instalacje elektryczne

Istnieje wiele rodzajów instalacji elektrycznych. Działają na różnych poziomach i mają różne cele. Główne rodzaje to domowe instalacje elektryczne, przemysłowe instalacje elektryczne oraz serwisowe instalacje elektryczne.

  • Domowe instalacje elektryczne pracują przy niskim napięciu i wykorzystują urządzenia małej mocy, takie jak wentylatory, żarówki i radia.
  • Przemysłowe instalacje elektryczne pracują przy średnich napięciach i wykorzystują maszyny dużej mocy dla fabryk i innych gałęzi przemysłu.
  • Instalacje elektryczne serwisowe pracują przy bardzo wysokich napięciach i służą do przesyłu energii elektrycznej na duże odległości.

Nasi przodkowie zmagali się z brakiem zrównoważonego światła elektrycznego, dopóki Edison nie wprowadził prądu stałego (DC był nieefektywny ze względu na spadek napięcia i wymagał zbyt wielu transformatorów. Tesla później rozwiązał ten problem, wprowadzając prąd przemienny (AC jest bardziej wydajny niż DC, ponieważ transformatory nie powodują spadku napięcia. Dziś mamy dostęp do tysięcy różnych nowoczesnych systemów dzięki tym genialnym umysłom! Teraz mamy powyższe rodzaje instalacji elektrycznych, które są wykorzystywane w naszym życiu.

Zewnętrzne linie energetyczne

Instalacje bezpuszkowe (instalacje elektryczne na zewnątrz lub podstacje) znajdują zastosowanie w miejscach publicznych takich jak parki, ogrody, boiska sportowe, instytucje oraz ciągi komunikacyjne. Dostarczają energię elektryczną za pośrednictwem linii energetycznych do podstacji, skąd jest ona dalej rozprowadzana do budynków użyteczności publicznej.

Linie energetyczne przesyłają energię elektryczną z podstacji do gospodarstw domowych i innych obszarów, w których jest ona potrzebna. W takich przypadkach stosuje się system średniego napięcia ze względów bezpieczeństwa.  

Dostawcy energii elektrycznej budują linie energetyczne zgodnie z normami krajowymi, aby mogli bez problemu przesyłać energię między różnymi lokalizacjami. Budowa linii elektroenergetycznych to niezwykle trudny proces, który wymaga dużego planowania i wiedzy. Przed zbudowaniem linii elektroenergetycznych należy wybrać rodzaj izolacji przewodu, jaki ma zostać zastosowany dla linii. Należy również upewnić się, że linia nie przebiega przez obszary gęsto zaludnione lub parki narodowe. Specjaliści sprawdzają również, czy żadne wieże ani przewody napowietrzne nie zakłócą toru linii podczas budowy.  

Jak się projektuje instalację elektryczną?

Aby zaprojektować instalację elektryczną, należy przestrzegać ścisłego zestawu wytycznych określonych przez ekspertów w tej dziedzinie. Wynika to z faktu, że systemy elektryczne mogą być bardzo niebezpieczne, jeśli nie zostały prawidłowo zaprojektowane lub zainstalowane przez wykwalifikowanego elektryka lub inżyniera.

Przed zaprojektowaniem instalacji elektrycznej należy najpierw zastanowić się, gdzie ma być zainstalowana i co ma tam robić. Na tej podstawie musisz następnie wybrać system, który odpowiada Twoim potrzebom w zakresie bezpieczeństwa i opłacalności. Wybrany przez ciebie elektryk lub inżynier może ci w tym pomóc, ponieważ powinien znać wszystkie dostępne systemy w zależności od tego, gdzie chcesz wykonać instalację.  

Możesz również polubić