Zabezpieczenia przed spadkami napięcia

Zabezpieczenia przed spadkami napięcia

Zabezpieczenia przed skokami lub spadkiem napięcia

Oprócz zabezpieczenia domu ochroną odgromową mogą pomóc inne zabezpieczenia. Są na to 3 obszary:

  • ochrona przeciwprzepięciowa,
  • ochrona przed skokami napięcia,
  • ochrona przed spadkiem napięcia lub utratą zasilania.

Przepięcia mogą uszkodzić, a nawet zniszczyć sprzęt elektroniczny, jeśli wystąpią w niewłaściwym momencie, na przykład gdy włączysz przełącznik w komputerze lub telewizorze albo gdy podłączysz do urządzenia inne elektronikę.

Do skoków napięcia dochodzi również podczas przepływu prądu przez linie energetyczne przecięte przez gałęzie drzew podczas burzy, a jeśli tak się stanie podczas korzystania z urządzeń elektronicznych podłączonych do tych linii, mogą one również ulec uszkodzeniu lub nawet zniszczeniu.

Specjalne systemy chronią również przed przepięciami, które są zwykle tymczasowe i krótkotrwałe, ale mogą być wystarczająco wysokie, aby uszkodzić urządzenia elektroniczne podłączone do gniazdek ściennych. Skoki pojawiają się, gdy następuje nagła zmiana prądu elektrycznego w domowej instalacji elektrycznej. Na przykład, gdy:

  • gałąź drzewa zerwie przewody,
  • podczas używania sprzętu elektronicznego podczas burzy, powodując przepływ powietrza w istniejącej instalacji elektrycznej, co może zwiększyć przepływ napięcia przez istniejące przewody,
  • wentylator wdmuchuje powietrze wokół ścian wewnętrznych, powodując większy przepływ powietrza w istniejących kanałach, powodując nagłą zmianę przepływu napięcia,
  • zachodzą nagłe i niekontrolowane przerwy w dostawie prądu,
  • awarii instalacji lub urządzeń do niej podpiętych.

Skok napięcia powoduje uszkodzenie lub nawet zniszczenie sprzętu elektronicznego podłączonego do gniazdka w którym nagle występuje skok. Zasadniczo przepięcia i skoki wstrząsają elektroniką. Przerwy w dostawie prądu działają tak samo, ale wolniej ze względu na wahania napięcia, a nie natychmiastowe, jak odpowiednio przepięcia i skoki. 

Instalacja odgromowa i zabezpieczająca przed wahaniami napięcia

Zainstalowanie systemu może również chronić ludzi przed uderzeniami pioruna w domu lub w pracy. Piorun ma poważny wpływ na życie ludzi, ponieważ może ich zabić i zniszczyć ich własność. Ludzie mogą zmniejszyć ryzyko porażenia piorunem w domu lub w pracy, jeśli zainstalują w swoich domach ochronę odgromową. Ponadto ochrona domu przed wyładowaniami atmosferycznymi pomaga urządzeniom elektronicznym, takim jak komputery, ponieważ zapobiega ich uszkodzeniu przez przepięcia, skoki napięcia lub przerwy w dostawie prądu. Ogólnie rzecz biorąc, posiadanie systemu ochrony odgromowej w domu ratuje życie i mienie, a także pomaga sprzętowi elektronicznemu działać lepiej w miarę upływu czasu.

Możesz również polubić